Medlemmer og bestyrelse

SEDIRK består af direktørerne for sektorforskningsinstitutionerne i Danmark. Kollegiet er forum for diskussion af problemstillinger af fælles interesse og formidling overfor trediepart.

SEDIRK har 16 medlemmer, som alle har forskningsopgaver, og som kan grupperes i følgende hovedområder:

    • A. Statslige forskningsinstitutioner uden for universiteterne og andre statsinstitutioner, der udfører forskning mv. (FoU-aktivitet)

B. Arkiver, biblioteker, museer mv. , der udfører forskning i medfør af lov nr. 224 af 27. marts 1996.

C. Andre offentlige institutioner uden for universiteterne/de højere læreanstalter inkl. offentligt
finansierede selvejende institutioner i Danmark, der udfører forskning mv. (FoU-aktivitet).

SEDIRK vælger bestyrelse på generalforsamlingen jfr. vedtægten på.

Formanden for Bestyrelsen hjælpes af en sekretær, som driver SEDIRKs sekretariat.

SEDIRK’s navn på engelsk: Director-Generals’ Board of Applied Research Institutes.