Medlemsliste

Medlemmerne er direktøren (den øverste, daglige leder) for de  institutioner, som er nævnt herunder.
Listen viser også hvilke typer af institutioner (A. B. C.) der kan optages i SEDIRK.

A. Statslige forskningsinstitutioner uden for universiteterne og andre statsinstitutioner, der udfører forskning mv. (FoU-aktivitet).

forskningscenter for arbejdsmiljø logo

   

    Det Nationale Forskningscenter
for Arbejdsmiljø (NFA)

     www.nfa.dk

vive logo

Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd (VIVE)

www.vive.dk

institut for menneske rettigheder

     

     Institut for Menneskerettigheder

     www.menneskeret.dk

geus logo

   

    De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

    www.geus.dk

SSI logo

 

 

Statens Serum Institut (SSI)

www.ssi.dk

DTS logo

       


Danmarks Statistik

www.dts.dk

B. Arkiver, biblioteker, museer mv. , der udfører forskning i medfør af lov nr. 224 af 27. marts 1996

kongelige bibliotek logo
Det Kongelige Bibliotek

www.kb.dk

        

design museum Logo

Designmuseum Danmark

www.designmuseum.dk

        

rigsarkivet logo

Rigsarkivet

www.sa.dk

        

Nationalmuseet

www.natmus.dk

        

smk logo

Statens Museum For Kunst

www.smk.dk 

 

C. Andre offentlige institutioner

dmi logo

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

www.dmi.dk

 

DIIS logo

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)

www.diis.dk

 

fak logo

Forsvarsakademiet

www.fak.dk

 

eva logo

Danmarks Evalueringsinstitut  (EVA)

www.eva.dk

 

Nationalt Center for Etik

www.nationaltcenterforetik.dk